Na Afsos Hai Tujhe Sahab

Sponsored Links

Na Afsos Hai Tujhe Sahab Na Koi Sharmindagi Hai;

Guzar Rahi Hai Jo Gunaahon Mein Yeh Kaisi Zindagi Hai!

Sponsored Links